Preschimbarea PERMISULUI DE CONDUCERE – Romanesc

…în cazul cetatenilor români care au domiciliul în Romania si se afla temporar în strainatate

PROGRAM DE LUCRU:
Luni – Vineri: 08.00 – 20.00
Ghişeul nr. 1, etajul 1
Sos. Pipera nr.49
Eliberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţiilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila “conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei asupra legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000 cu modificările ulterioare”.

Mandatarul va prezenta următoarele documentele:

• actul de identitate – titular permis de conducere (copie);
• permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita în original, după caz;
• declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare – după caz – completata de titular;
• contravaloare permis de conducere – 68 lei;
• documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casătorie, hotărâre de divorţ, etc.) – după caz;
• fişa deţinătorului permisului de conducere. Trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat, în faţa unui funcţionar diplomatic;
• actul care atesta starea de sănătate, precum şi două fotografii de data recentă ale titularului, 3×4cm/4×5 cm, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, în spaţiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatică;
• declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare;

Atenţie : cetăţenii români cu domiciliul în străinatate, vor completa o declaraţie tip pe proprie răspundere din care să rezulte unde au domiciliul sau resedinţa în Bucureşti.

Termeni si conditii |  Politica de confidentialitate / GDPRANPC
© Copyright 2023