Preschimbarea PERMISELOR DE CONDUCERE Emise De Alte State

Art.6 din Ordinul MAI nr.1480/2006

PROGRAM DE LUCRU:
Luni – Vineri: 08.00 – 20.00
Ghişeul nr. 1, etajul 1
Sos. Pipera nr.49
DOCUMENTE NECESARE:
• cerere de preschimbare a permisului din care să rezulte explicit, pentru ce categorii /subcategorii corespondente celor româneşti, se solicita preschimbarea;
• permisul de conducere străin, original şi copie, precum şi traducerea legalizată în limba română a acestuia (nu se solicită traducerea legalizată în limba română în cazul permiselor de conducere emise de autorităţile Republicii Moldova – care sunt editate în limba română);
• documentul de identitate al solicitantului, original şi copie, respectiv:
o paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz permisul de şedere permanentă, în România, în cazul cetăţenilor străini;
o paşaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate, în cazul cetăţenilor români.
• fişa deţinătorului de permis, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3×4 cm sau 4×5 cm, de dată recentă semnată de solicitant cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat;
• fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate încheiată cu concluzia “apt conducător auto”, cu precizarea categoriei / categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în pemisul de conducere preschimbat. Fişa are valabilitate un an de zile de la data eliberării;
• certificat de cazier judiciar solicitat pentru motivul preschimbare permis de conducere. Din cuprinsul acestui document nu trebuie să rezulte menţiuni referitoare la condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile nominalizate în art. 24 alin.2 din OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2006 şi OUG nr.63/2006, respectiv: infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice; omor; lovire ori vătămare cauzatoare de moarte: vătămare corporală gravă; furtul unui autovehicul cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.1, respectiv: au trecut 6 luni de la data expirării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă; a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendării executărIi pedepsei sub supraveghere; a intervenit amnistia; interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată;
• declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte ca permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi , precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce.
• contravaloarea permisului de conducere – 68 lei (CEC)

IMPORTANT: Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan , pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România

Pentru preschimbarea permiselor de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor economice culturale şi ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acesta, indiferent de statul emitent prezentând pe lângă documentele enumerate mai sus (cu excepţia cazierului judiciar şi a declaraţiei notariale) şi documentul de identitate în original şi copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

Incepând cu data de 23.01.2008 va anunţăm că permisele de conducere străine se vor preschimba prin preluarea imaginii la ghişeu odată cu depunerea documentelor necesare.

Persoanele care doresc să-şi preschimbe permisele de conducere străine, şi nu se pot prezenta personal la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (pe motivul că nu se afla în ţară), pot depune documentele prin mandatar cu procură specială. In acest caz declaraţia notarială şi procura trebuie întocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

ANEXA 1 – Ordinul MAI 1480/2006

LISTA cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise
• Republica Africa de Sud
• Republica Albania
• Republica Armenia
• Republica Austria
• Republica Azerbaidjan
• Uniunea Bahamas
• Statul Bahrain
• Republica Belarus
• Regatul Belgiei
• Republica Bosnia şi Herţegovina
• Republica Federativă a Braziliei
• Republica Bulgaria
• Republica Cote d’Ivoire
• Republica Croaţia
• Republica Cuba
• Regatul Danemarcei
• Republica Estonia
• Republica Macedonia
• Federaţia Rusă
• Republica Finlanda
• Republica Franceză
• Georgia
• Republica Federală Germania
• Republica Elenă
• Republica Cooperatistă Guyana
• Republica Ungară
• Republica Islamică Iran
• Statul Israel
• Republica Italiană
• Republica Kazahstan
• Statul Kuwait
• Republica Letonia
• Republica Liberia
• Republica Lituania
• Marele Ducat de Luxemburg
• Regatul Maroc
• Principatul Monaco
• Statul Mongoliei
• Republica Federală Nigeria
• Regatul Norvegiei
• Republica Uzbekistan
• Republica Islamică Pakistan
• Republica Filipinelor
• Republica Polonă
• Republica Centrafricană
• Republica Moldova
• Republica Congo
• Republica Cehă
• Serenisima Republică San Marino
• Republica Senegal
• Serbia
• Republica Seychelles
• Republica Slovacă
• Republica Slovenia
• Regatul Suediei
• Confederaţia Elveţiană
• Republica Tadjikistan
• Republica Tunisiană
• Republica Turkmenistan
• Ucraina
• Republica Orientală a Uruguayului
• Republica Zimbabwe
ANEXA 2
LISTA cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

• Canada
• Republica Cipru
• Republica Coreea
• Republica Arabă Egipt
• Regatul Haşemit al Iordaniei
• Republica Irlanda
• Republica Islanda
• Japonia
• Republica Libaneză
• Republica Malta
• Regatul Unit al Marii Britanii
• Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
• Republica Portugheză
• Muntenegru
• Republica Arabă Siriană
• Regatul Spaniei
• Statele Unite ale Americii
• Republica Turcia
• Republica Populară Chineză*)

Termeni si conditii |  Politica de confidentialitate / GDPRANPC
© Copyright 2024