Preschimbarea PERMISULUI DE CONDUCERE

…ca urmare a schimbarii numelui, a CI sau daca permisul de conducere a expirat

PROGRAM DE LUCRU:
Luni – Vineri: 08.00 – 20.00
Ghişeul nr. 1, etajul 1
Soseaua Pipera, nr. 49

DOCUMENTE NECESARE:

• actul de identitate (original şi copie );
• fişa deţinătorului permisului de conducere, completată olograf sau cu ajutorul mijloacelor informatice SE DESCARCA DE PE SITE-UL PREFECTURII BUCURESTI;
• permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita în original, după caz;
• declaraţie de pierdere/furt/deteriorare – după caz;
• contravaloare permis de conducere – 68 lei (CEC);
• documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casătorie, hotărâre de divorţ, etc.), original + copie;
• In situatia in care permisul de conducere a expirat – fişa medicală -tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă preschimbarea se solicită după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere;

Termeni si conditii |  Politica de confidentialitate / GDPRANPC
© Copyright 2024