Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 222. – Cu ocazia preschimbării permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile şi noile categorii se face după cum urmează:

 1. a)  categoria G cu categoria A;
 2. b)  categoria A cu categoria A;
 3. c)  categoria B cu categoria B:
 4. d)  categoria C cu categoria C:
 5. e)  categoria D cu categoria D:
 6. f)  categoriile C, E şi/sau C + E cu categoria CE;
 7. g)  categoriile B, C, E si/sau B + E si C + E cu categoriile BE si CE;
 8. h) categoriile C, D, E si/sau C + E si D + E cu categoriile CE si DE;
 9. i) categoriile B, C, D, E si/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE şi DE;
 10. j) categoria F cu categoria Tr;
 11. k) categoria H cu categoria Tb;
 12. l) categoria I cu categoria Tv.

Art. 223. – (1) Poliţia rutieră asigură însoţirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competenţei.

(2)  Se însoţesc cu echipaje ale poliţiei rutiere demnitari români sau oficialităţi străine cu funcţii similare acestora, după cum urmează:

 1. a)  Preşedintele României;
 2. b)  preşedintele Senatului;
 3. c)  preşedintele Camerei Deputaţilor;
 4. d)  primul-ministru al Guvernului.

(3)  In situaţii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenţă, pot beneficia de însoţirea cu echipaje ale poliţiei rutiere şi miniştrii din Guvernul României sau omologi din străinătate aflaţi în vizită oficială în România, precum şi şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.

(4)   Beneficiază de însoţire şi candidaţii la funcţia de Preşedinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localităţilor unde au loc activităţile electorale.

(5)   Beneficiază de însoţire cu echipaje ale poliţiei rutiere foştii preşedinţi ai României, în condiţiile legii.

(6)  Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricţionarea circulaţiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoţite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, în funcţie de disponibilităţi, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.

Art. 224. – (1) La nivelul unităţilor de învăţământ, curs primar şi gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educaţie rutieră vor fi sprijinite şi îndrumate de către poliţişti rutieri.

(2) Concursurile organizate la nivelul unităţilor de învăţământ pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul poliţiei rutiere din judeţul în care îşi are sediul unitatea de învăţământ.

Art. 225. – Anexele nr. 1A-1E fac parte integrantă din prezentul regulament.

Termeni si conditii |  Politica de confidentialitate / GDPRANPC
© Copyright 2024