Îmbunătăţirea Calităţii Instruirii Oferite De Şcolile De Şoferi

Strategia Nationala pentru Siguranta Rutiera 2011-2020, prezentata pe site-ul Ministerului Transporturilor, prevede imbunătăţirea calităţii instruirii oferite de şcolile de şoferi şi centrele de pregătire profesională din transporturile auto.

Examinarea candidaţilor la obţinerea permisului de conducere este un factor important care contribuie la siguranţa rutieră, reprezentând evaluarea cunoştinţelor acumulate, a abilităţilor şi atitudinilor formate în procesul de pregătire teoretică şi instruire practică a conducătorilor auto.

Siguranţa rutieră depinde, însă, în primul rând, de modul în care se efectuează pregătirea viitorilor conducători auto în cadrul şcolilor de profil. În acest context, un element important îl reprezintă creşterea calităţii pregătirii teoretice (prin introducerea suplimentară a altor module) şi instruirii practice oferite de şcolile de conducători auto (creşterea numărului de ore de conducere în traseu şi în poligon).

Un accent mult mai mare trebuie pus pe pregătirea instructorilor, care trebuie să fie capabili să pregătească viitorii conducători de autovehicule în spiritul principiilor moderne de tehnică a conducerii şi tacticii în trafic, precum şi în spiritul conducerii preventive, disciplină care trebuie să devină, explicit, parte a pregătirii viitorilor conducători de autovehicule.

În acest context, sarcina principală a MTI rămâne aceea de a aplica şi controla corespunzător procesele de pregătire şi autorizare şi de monitorizare a acestora în vederea îmbunătăţirii continue a cadrului legislativ.

Pentru formarea abilităţilor de conducere a vehiculelor, care să aibă loc ulterior obţinerii permisului de conducere, este posibilă crearea condiţiilor pentru apariţia de centre moderne de formare şi testare pentru conducere sigură care să cuprindă poligoane unde să se poată desfăşura probe de control al derapajului, al acvaplanării, de frânare în curbă, şi simularea impactului, răsturnării, a reacţiei şi simularea traficului.

Aceste centre de pilotaj vor oferi accesul la cursuri voluntare pentru învăţarea practică, cu ajutorul instructorilor profesionişti, a principiilor unei conduceri responsabile în condiţii de carosabil umed, acoperit cu zăpadă, în cazul derapajului, curbelor, etc.

Îmbunătăţirea legislaţiei din domeniu va avea în vedere completarea cadrului legal, inclusiv cu prevederi care să facă posibilă aplicarea obiectivelor prevăzute în Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic şi Social şi către Comitetul Regiunilor, din 20 iulie 2010, intitulată „Către o zonă europeană de siguranţă rutieră: orientările politicii de siguranţa rutieră în 2011 – 2020”:

a) evaluarea posibilităţii introducerii dreptului de a conduce anumite vehicule, în anumite condiţii, pe drumurile publice, anterior obţinerii pentru prima dată a permisului de conducere. Acest drept urmează a fi dobândit în urma efectuării instruirii şi a unei testări efectuate de autorităţile competente, şi va permite conducerea pe drumurile publice a anumitor vehicule, cel puţin în următoarele condiţii cumulative:

1) conducerea va avea loc în prezenţa unui însoţitor cu experienţă, deţinător al permisului de conducere corespunzător categoriei de vehicul condus şi care va răspunde juridic solidar cu conducătorul pentru corectitudinea cu care este condus autovehiculul;

2) conducerea se va efectua numai pe anumite drumuri publice şi în anumite intervale orare.

b) acordarea unei atenţii sporite instruirii continue a deţinătorilor de permis de conducere care nu sunt atestaţi profesional în transportul rutier, persoane cu dizabilităţi sau persoane în vârstă. Măsurile posibile în acest sens vor ţine cont de dreptul de a se deplasa al acestora, precum şi de adoptarea unor soluţii alternative;

c) crearea cadrului legislativ necesar în vederea introducerii permisului provizoriu de conducere, printr-un program de obţinere graduală a permisului de conducere, după modelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, care au înregistrat rezultate pozitive în domeniul siguranţei rutiere, şi în acord cu Raportul OMS din anul 2008 “World Report on Child Injury Prevention”. Permisul provizoriu de conducere, valabil numai pe teritoriul României, va fi premergător obţinerii permisului de conducere şi va impune anumite restricţii pentru conducătorul auto;

d) introducerea permisului de conducere pentru mopede;

e) reducerea duratei de valabilitate a permisului începând cu o anumită vârstă;

f) obligativitatea prezentării avizului medical eliberat de medicul de familie la preschimbarea/prelungirea valabilităţii permisului auto;

g) obligativitatea absolvirii învăţământului minim obligatoriu pentru obţinerea permisului de conducere.

Termeni si conditii |  Politica de confidentialitate / GDPRANPC
© Copyright 2024