Îmbunătăţirea Evaluării Medicale Şi Psihologice A Candidaţilor Pentru Obţinerea Permisului Auto

Conform Strategiei Nationale pentru Siguranta Rutiera 2011-2020, prezentata pe site-ul Ministerului Transporturilor, evaluarea medicală şi psihologică a candidaţilor va urmări:

– stabilirea profilului psihologic al candidatului de către o persoană autorizată.

Rezultatul evaluării va putea condiţiona accesul la şcolarizare al candidaţilor care prezintă riscuri comportamentale majore pentru propria persoană sau pentru ceilalţi participanţi la trafic şi va sta la baza consilierii candidatului şi / sau a formării personalizate în cadrul şcolilor de şoferi. Concluziile evaluării vor însoţi dosarul candidatului la examinarea în vederea obţinerii permisului auto;

– realizarea unor evidenţe integrate din punct de vedere medical pentru funcţiile care concură la siguranţa rutieră, care să poată fi accesate de toţi actorii implicaţi (medicul de familie, medicii specialişti din Comisia de Siguranţă a Circulaţiei, etc.).

De asemenea, va fi analizată şi promovată posibilitatea introducerii programelor de conducere preventivă, de consiliere/reabilitare psihologică pentru şoferii care încalcă prevederile legale privitoare la viteză şi la consumul de alcool la volan, programe de consiliere-reeducare post-eveniment de circulaţie, precum şi responsabilizarea prin lege a celor implicaţi în eliberarea avizelor medicale şi psihologice.

Termeni si conditii |  Politica de confidentialitate / GDPRANPC
© Copyright 2024