Permis De Conducere International

În conformitate cu CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE din 08.11.1968, Părţile Contractante în dorinţa lor de a facilita circulaţia rutieră internaţională, au convenit asupra elaborării şi recunoaşterii unui model de permis de conducere denumit în redacţia acesteia “Permisul internaţional de conducere”, care se eliberează în baza permisului de conducere naţional şi de fapt reprezintă traducerea acestuia:
1. Permisul este un livret de format A6 (148 х 105 mm). Coperta sa este gri, iar paginile sale interioare sunt albe;

2. Faţa şi dosul primei foi sunt alăturate; ele sunt imprimate în limba naţională sau în cel puţin în una din limbile naţionale ale statului care-l eliberează. La sfîrşitul paginilor interioare, două pagini juxtapuse sunt imprimate în limba franceză. Paginile interioare care preced aceste două pagini reproduc şi mai multe limbi, dintre care obligatorii sunt engleza, spaniola şi rusa, prima din aceste două pagini;

3. Indicaţiile, scrise cu mîna sau dactilografiate, înscrise pe permis se fac cu caractere latine sau cu cursive, numite şi engleze;

4. Părţile Contractante care eliberează sau autorizează eliberarea permiselor de conducere internaţionale ale căror coperţi sunt imprimate într-o limbă care nu este engleza, spaniola, franceza sau rusa, comunica Secretarului general al O.N.U. traducerea în această limbă a textului alăturat.

În conformitate cu prezenta Convenţie părţile Contractante recunosc:

a) orice permis naţional, întocmit în limba lor sau într-una din limbile lor sau, dacă nu este întocmit într-o astfel de limbă, este însoţit de o traducere a certificatului autentificat;
b) orice permis naţional conform dispoziţiilor anexei 6 a prezentei Convenţii;
c) orice permis internaţional conform dispoziţiilor anexei 7 a prezentei Convenţii, ca fiind valabil pentru conducerea pe teritoriul lor a unui vehicul care intră în categoriile cărora le corespunde permisul, cu condiţia ca numitul permis să fie valabil şi ca el să fi fost eliberat de o altă Parte Contractantă sau de una din subdiviziunile sale, sau de o asociaţie însărcinată în acest scop de această Parte Contractantă sau de una din subdiviziunile ei. Dispoziţiile prezentului paragraf nu se aplică permiselor de elev conducător.

Începînd cu 29 martie 2011 la prezentarea permisului de conducere internaţional obligatoriu se va prezenta şi permisul de conducere naţional.
În Republica Moldova Permisul internaţional de conducere se eliberază contra plată de către Automobil Club din Moldova. Pentru a intra în posesia acestui permis este necesară, prezentarea urmatoarelor acte:
* Permisul national de conducere
* O fotografie color 3,5 x 4,5 pe hirtie mata
* Buletin de identitate (sau copie a acestuia)
* Permisul se elibereaza in decursul 1 zile lucratoare.

Reţineţi! Aflarea în traficul internaţional nu impune deţinerea obligatorie a unui asemenea permis de conducere.

 

Sursa: http://www.politiarutiera.md

Termeni si conditii |  Politica de confidentialitate / GDPRANPC
© Copyright 2024