Etapele Depunerii Dosarului De Examinare

Mai jos, aveți etapele pe care trebuie sa le parcurgeți, după ce obțineți toate documentele necesare ce întregesc dosarul dumneavoastră:
1.Persoana care solicită examinarea se prezintă cu dosarul, în vederea preluării imaginii foto, la etajul 1, ghişeele 2-10 din Str.Pipera nr.49. Odată cu aceasta se stabileşte data de susţinere a probei practice.
2.După efectuarea programării, candidatul susţine examenul teoretic în sălile de examen, aflate la etajul 1. Accesul în sala de examen se face de luni până vineri între orele 08.00-15.00, programul în ziua de joi fiind 08.00-17.30.
3.Candidatul declarat ADMIS se va prezenta la proba practica în ziua menţionată pe dosarul de examen, la locul comunicat de către lucratorul de la ghişeul de programare.(!ATENȚIE: candidatul își poate alege locul de susținere al examenului practic.Cele doua opțiuni sunt Dr. Taberii si Parc IOR)
4.După susţinerea probei practice candidatul ADMIS se poate prezenta pentru ridicarea permisului la ghişeul 15, cu actul de identitate, în următoarea zi lucrătoare, după ora 12.00;
5.Candidatul RESPINS la oricare dintre probe, se poate reprograma începand cu a 16-a zi calendaristică, la ghişeele 2-10, cu actul de identitate, dosarul de examen şi o nouă chitanţa.

 Dacă ai fost declarat RESPINS la proba teoretică, te poți prezenta în vederea înregistrării pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile dar nu mai tîrziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, la ghișeul de înregistrare, cu actul de identitate și dosarul de examen.

Dacă ai fost declara ADMIS la proba teoretica și RESPINS la proba practică poți fi programat pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile dar nu mai tîrziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, cu prezentarea dosarului de examinare și a dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală auto autorizată. Modelul adeverinței dovezii poate fi descărcat de aici: http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/ANEXA_9.pdf

Termeni si conditii |  Politica de confidentialitate / GDPRANPC
© Copyright 2022