Preschimbarea Permisului Auto In Cazul Cetatenilor Straini

Se preschimba doar permisele de conducere emise de unul din statele ce au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere:

Cerere de solicitare a preschimbarii permisului de conducere strain;

Permisul de conducere strain, valabil, in original si traducerea legalizata in limba romana a acestuia (cu exceptia permisului de conducere eliberat de Republica Moldova);
Documentul de identitate al solicitantului in original si in fotocopie, respectiv:
a. pasaportul strain si cartea de rezidenta in Romania, in cazul cetatenilor straini;
b. pasaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate in cazul catatenilor romani;
Fişa deţinătorului permisului de conducere , completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de data recenta;
Fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala autorizata, incheiata cu concluzia „APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat , în original şi copie; unități medicale autorizate;
Certificatul de cazier judiciar;
Declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca:
a. permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic;
b. titularul acestuia nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori strain sau un duplicat al acestuia;
c. nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document;
d. precum si faptul ca nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce.
Dovada achitarii taxei reprezentand contravaloarea permisului de conducere, in valoare de 68 RON, achitata la CEC sau BCR;

Termeni si conditii |  Politica de confidentialitate / GDPRANPC
© Copyright 2024