• 1249
  • 1

Taxe Examen Auto

Dupa cum stiti, dupa finalizararea dosarului de catre scolile de soferi, se mai platesc cateva taxe pentru a putea sustine examenul teoretic si practic.Taxele pentru examenul auto sunt urmatoarele :

A. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii
permisului de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori auto:
– Pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si BE 6 lei
– Pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE,
C1E, D1E, Tb si Tv     28 lei
2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi
categorii, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de
conducatori auto, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, BE
84 lei

B. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de
circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
– Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg,
inclusiv   60 lei
– Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500
kg     145 lei
2. Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor
neinmatriculate permanent sau temporar 9 lei
3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor  414 lei

C. Taxa pentru furnizare date din Registrul national de evidenta a permiselor
de conducere si a certificatelor de inmatriculare 5 lei
„Taxele prevazute la lit. A se achita la organul fiscal al administratiei publice locale pe a carui raza de
competenta teritoriala se afla Institu.ia Prefectului care presteaz. serviciul.
„ Taxele prevazute la lit. B se se achita la organul fiscal al administratiei publice locale pe a carui raza de
competenta teritoriala se afla domiciliul/ sediul solitantului.
Pentru municipiul Bucuresti organul fiscal competent este cel de la nivelul sectorului.
Taxele mai sus mentionate pot fi majorate cu pana la 40% de catre consiliul local in a carui raza teritoriala se afla sediul prestatorului de servicii.

Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:
1. examinarea, in vederea ob.inerii permisului de conducere auto, a urmatoarelor categorii de persoane:
– persoanele cu handicap fizic, pentru ob.inerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din
categoriile A, A1, B .i B1, adaptate infirmita.ii lor;
– membrii misiunilor diplomatice .i ai oficiilor consulare acredita.i in Romania, pe baza de reciprocitate;
2. inmatricularea:
– autovehiculelor .i remorcilor apar.inand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare .i membrilor acestora,
precum .i altor organiza.ii .i persoane cu statut diplomatic, care i.i desfa.oara activitatea in Romania, pe baza de
reciprocitate;
– autovehiculelor din categoriile A, A1, B .i B1, apar.inand persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmita.ii
lor;

II. Contravalorea documentelor eliberate
1. Permis de conducere 68 lei
2. Certificat de inmatriculare 37 lei
3. Autorizatie provizorie de circulatie 13 lei
Plata contavalorii documentelor eliberate se poate face la unitatile CEC BANK .i BCR.
Pentru detalii referitoare la informa.iile de la pct. I .i II, v. rug.m s. v. adresa.i Institu.iei Prefectului din care face
parte serviciul public comunitar competent s. presteze serviciul solicitat.
III. Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
– Placa tip A – forma dreptunghiulara 20 lei
– Placa tip B – forma patrata; 23 lei
– Placa tip C – pentru motociclete; 17 lei
Pentru atribuirea unui numar preferential se achita suplimentar tariful de 45 lei
Pentru pastrare unui numar atribuit anterior se achita tariful de 30 lei
Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare se achita la ghiseu. Aceste taxe se pot plati la CEC sau la Administratiile Financiare.

Termeni si conditii | Politica de confidentialitate
© Copyright 2017